Duodecim STAR® Pro

Asiakkaasi terveyden tähden!

Millainen palvelukokonaisuus Duodecim STAR® on?

Duodecim STAR® ja Duodecim STAR® Pro ovat Duodecimin tarjoama digitaalinen palvelukokonaisuus terveydenhuollon organisaatioille. Kokonaisuus sisältää terveystarkastuksen ja sen yksilöllisen raportin, valmennuksia sekä työkalut palvelun tarjoajalle kokonaisuuden hallintaan sekä oman toiminnan kehittämiseen. Duodecim STAR® on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Duodecim STAR®

Terveysasemien ja työterveyshuollon asiakkaat käyttävät palvelua nimeltä Duodecim STAR.

Digitaalinen terveystarkastus antaa käyttäjälleen kokonaisvaltaisen arvion terveydestä ja hyvinvoinnista.

Raportti antaa arvion eliniän ennusteesta, tavallisimmista sairastumisriskeistä sekä yhteenvedon terveyteen vaikuttavista elintavoista sekä keinosta vaikuttaa niihin. Valmennusten avulla tuetaan elämäntapamuutoksen toteuttamista.

Duodecim STAR® Pro

Duodecim STAR Pro tuo STAR:n työkalut terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Organisaatioille kokonaisuus tarjoaa muun muassa työkalut terveystarkastusten tulosten seurantaan niin yksilö- kuin väestötasolla.

Palvelu mahdollistaa aiempaa tehokkaamman arjen työsuunnittelun, organisaation laajuisen seurannan sekä väestötason toimenpiteiden tarkemman suunnittelun ja kohdentamisen.

Kenelle Duodecim STAR® Pro on?

  • Terveydenhuollossa toimiville hoitajille ja lääkäreille
  • Työterveyshuollon hoitajille ja lääkäreille
  • Organisaatioiden vastuuhenkilöille, jotka vastaavat toiminnan kehittämisestä tai seuraavat kehittämistoimien vaikuttavuutta

STAR Pro helpottaa työarkeasi

Duodecim STAR® Pro on suunniteltu helpottamaan hoitajien ja lääkäreiden päivittäistä työtä. Lisäksi se tarjoaa työkaluja organisaation toiminnan kehittämiseen ja terveyden edistämiseen väestötasolla.

1

Näkymä potilaiden tekemistä terveystarkastuksista ja kattavat tulosraportit helpottavat potilaan kokonaistilanteen hahmottamista – nyt voit paneutua tuloksiin ennen vastaanotto- tai etäkäyntiä.

2

Vastaanotolle tai etävastaanotolle saapuu aiempaa motivoituneempia potilaita, koska terveystarkastusraportti on jo havahduttanut heitä oman terveydentilan pohtimiseen. Kun potilas ottaa itse vastuuta hyvinvointinsa parantamisesta, jakautuu hoitokin aiempaa tasaisemmin potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken.

3

STAR auttaa muuttamaan hoitoa oirekeskeisestä kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Motivoituneen potilaan hoitotulokset ja elämänlaatu paranevat.

4

Digitaalinen palvelu ja väestötason seurantaraportit mahdollistavat resurssien ja toimenpiteiden aiempaa tarkemman kohdentamisen esimerkiksi riskiväestöön tai pitkäaikaissairauksien hoitoon.

Omien potilaiden terveystarkastukset kootusti

Koontinäytöllä näkyy potilaiden ammattilaiselle lähettämät terveystarkastukset ja niiden tulokset. Terveystarkastuksen tärkeimmät osa-alueet esitetään potilaskohtaisesti liikennevaloin mahdollistamalla potilaiden priorisoinnin. Ammattilaisen työn helpottamiseksi terveystarkastuksia voidaan lajitella muun muassa riskin tai päivämäärän mukaisesti ja merkitä tarkastetuiksi. Ammattilainen voi tarkastella terveystarkastusten yhteenveto- ja tulosraportteja kokonaisuudessaan ennen vastaanottoa tai etävastaanottoa ja myös niiden aikana - raportit näkyvät samanlaisena kuin potilaiden näytöillä.

Yhteenveto- ja tulosraportti potilaan vastauksista

Raportista löytyvät:
  • – Terveystarkastuksen kysymykset ja potilaan vastaukset niihin
  • – STAR:n arvioimat sairastumisriskit
  • – Eliniän ennuste nykytilanteessa ja optimaalisessa tilanteessa sekä arvio terveiden elinvuosien määrästä
  • – Sanallinen palaute vastauksista aiheittain

Tulosten seuranta väestötasolla

Seurantanäkymässä näytetään kaikkien organisaatiossa tehtyjen tarkastusten yhteenveto.  Näkymän avulla on mahdollista seurata väestötasolla tarkemmin, millaisia vaaratekijöitä vastaajilla on.

Näkymä mahdollistaa organisaatiossa jo tehtyjen toimenpiteiden seuraamisen sekä antaa pohjatietoa väestöön kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelua varten.

STAR Pro toiminnan kehittämiseen tukena

Käyttötilastojen avulla seurataan STAR-palvelun käyttölukuja. Sieltä voi tarkastella muun muassa kuinka paljon sisäänkirjautumisia palveluun on ollut ja kuinka monta terveystarkastusta on tehty. 

Tilastojen avulla organisaatiossa voidaan seurata palvelun käytön kehitystä ja kehityksen trendejä sekä suunnitella palvelun käyttöön liittyviä toimenpiteitä.

,,

Duodecim STAR® asiakkaiden kertomana

"Helppo vastata. Ei tarvinnut miettiä. Ravinto oli hyvin avattu. Hyvin selkokielinen. Joskus skaala on vaikea hahmottaa, näitä oli sopivasti."

Star-käyttäjä, Keski-Suomi

"Kyllä motivoi, mulla jäi ne terveet elinvuodet mieleen. Kyllä se jäi mietityttämään."

Star-käyttäjä, Uusimaa

"STAR on toiminut hyvin keskustelunavaajana."

Hoitaja, Uusimaa

"Muun muassa huomattavalla painonlaskulla ja lääkityksen vähentämisellä diabeetikkojen kohdalla olemme saaneet erinomaisia tuloksia ja saavuttaneet merkittävästi paremman hoitotasapainon."

Ylilääkäri, Keski-Suomi

Kiinnostuitko STAR Prosta? Kysy meiltä tarkemmin

Haluaisitko, että organisaatiosi ottaisi käyttöönsä Duodecim STAR Pro -palvelun? Kerromme mielellämme lisää palvelusta, sen ominaisuuksista, käytöstä ja hinnoittelumalleista organisaatioille. Voit lisäksi tilata demon kokeilukäyttöä varten.

Lähetä viestisi ja jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!