Etusivulle

Käyttöehdot

Ehtojen soveltaminen ja määritelmät

Käsitteet

Kustannus Oy Duodecim (jäljempänä Duodecim) ylläpitää internetissä toimivaa Duodecim Terveystarkastus- ja valmennusohjelmaa (jäljempänä STAR-palvelu). Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää STAR-palvelua. STAR-palvelun sisällöt käsittävät sähköisen terveystarkastuksen, terveysraportin ja valmennusohjelmat sekä niissä käytettävät algoritmit ja laskurit, joiden kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille tai sen yhteistyökumppaneille.

Soveltamisala

Näillä käyttöehdoilla sovitaan STAR-palvelun käyttäjän ja Duodecimin välisestä suhteesta. Käyttäessään STAR-palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu

Kaikki oikeudet STAR-palveluun ja sen sisältöihin, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille ja / tai tämän yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa STAR-palvelun sisältöjä pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa sisältöjä. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää sisältöjä tai niiden kopioita tai saattaa sisältöjä muutoin yleisön saataviin millään tavalla. Käyttäjällä on oikeus käyttää STAR-palvelun kautta saamiansa sähköpostiviestejä ja muistutteita haluamallaan tavalla omassa yksityisessä käytössään. Käyttäjä on vastuussa Duodecimille kaikesta siitä vahingosta, joka Duodecimille aiheutuu siitä, että käyttäjä toimii käyttöehtojen, lain säännösten ja/tai hyvän tavan vastaisesti.

Duodecimin vastuu

Duodecim ei vastaa STAR-palvelun sisältöjen asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka käyttäjälle aiheutuu sisältöjen virheellisyydestä. Duodecim ei vastaa STAR-palvelun saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista.

STAR-palvelun sisältömuutokset

Duodecim pidättää oikeuden parhaaksi katsomallaan tavalla muuttaa, perustaa ja lopettaa STAR-palvelun sisältöjä. Duodecim pyrkii tiedottamaan vähäistä suuremmista sisältömuutoksista.

Käyttäjätiedot

Duodecim voi kerätä STAR-palvelun käyttäjän antamia henkilötietoja mukaan lukien sähköpostiosoitteen ja käyttäjän STAR-palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Loppukäyttäjien henkilötiedoista muodostettu Duodecimin ylläpitämä henkilörekisteri seurantatietoineen on Duodecimin omaisuutta. Henkilötietoja voidaan käyttää STAR-palvelun käyttöä koskeviin tilastollisiin yhteenvetoihin ja Duodecimin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon käsittäen erityisesti valmennusviestien lähettämisen käyttäjälle.

Tietosuojaseloste

Katso tietosuojaseloste.

Vastuunrajaus

Terveysvalmennus Duodecim ei voi ennustaa sairastumistasi tiettyyn sairauteen, se kertoo vain parhaaseen tutkimustietoon nojaten sairastumisen todennäköisyydestä. Palvelua ei voi käyttää sairauden toteamiseen. Palvelun antamat neuvot tukevat terveyttä, mutta terveys riippuu muistakin tekijöistä kuin palvelussa käsitellyistä. Jos olet huolissasi terveydestäsi, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.