Etusivulle

Tutkimusnäyttö

Duodecim STAR:n terveystarkastusraportti ja valmennuksen aikana annettavat viestit perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkimusnäyttöön sairastumisriskeistä ja niiden vähentämisestä. Alla on lueteltu keskeisimpiä aiheeseen liittyviä tutkimusraportteja ja niiden yhteenvetoja.


Eliniän ennuste

 • Härkänen T, Kuulasmaa K, Sares-Jäske L, et al. Estimating expected life-years and risk factor associations with mortality in Finland: cohort study. BMJ Open 2020;10:e033741. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033741.
 • Peltonen M, Harald K, Männistö S, Saarikoski L, Peltomäki P, Lund L, Sundvall J, Juolevi A, Laatikainen T, Aldén-Nieminen H, Luoto R, Jousilahti P, Salomaa V, Taimi M, Vartiainen E. Kansallinen FINRISKI 2007 -terveystutkimus. Tutkimuksen toteutus ja tulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B34 / 2008. Yliopistopaino. Helsinki 2008.

Valtimotautiriski

 • Vartiainen E, Laatikainen T, Salomaa V, Jousilahti P, Peltonen M, Puska P. Sydäninfarkti- ja aivohalvausriskin arviointi FINRISKI-tutkimuksessa. Suomen Lääkärilehti 2007;62:4507-13.

Diabetesriski

 • Lindström J. Prevention of type 2 diabetes with lifestyle intervention- emphasis on dietary composition and identification of high-risk individuals. (väitösk.) Kansanterveyslaitoksen julkaisuja KTL A 18/2006. Edita Prima Oy. Helsinki 2006.
 • Lindström J, Peltonen M, Eriksson JG, Aunola S, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Uusitupa M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) Group. Determinants for the effectiveness of lifestyle intervention in the Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetes Care. 2008;31:857-62. doi: 10.2337/dc07-2162.
 • Horton E. Effects of lifestyle changes to reduce risks of diabetes and associated cardiovascular risks: Results from large scale efficacy trials. Obesity. 2009;17(suppl. 3):S43-S48.

Dementiariski

 • Kivipelto M, Ngandu T, Laatikainen T, Winblad B, Soininen H, TuomilehtoJ. Risk score for the prediction of dementia risk in 20 years among middle aged people: a longitudinal, population based study. Lancet Neurol 2006;5:735-41.

Ravitsemus

 • Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä asettama työryhmä.Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 03.03.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 • Valtion ravitsemusnevottelukunta. Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Edita Prima. Helsinki 2018. ISBN 978-952-453-800-8 (painettu), ISBN 978-952-453-801-5 (verkkojulkaisu).
 • WHO. Interventions on diet and physical activity: what works: summary report. WHO Geneva 2009. ISBN 978 92 4 159824 8.

Liikunta

 • Liikunta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 13.01.2016). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 • Ainsworth BE, et al. Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med.Sci.Sports Exerc. 2000 Sep;32 (9 Suppl):S498-S504.
 • Bradshaw D, George J, Hyde A, LaMonte M, Vehrs P, Hager R, Yanowitz F 2005. An accurate VO2max nonexercise regression model for 18-65-year-old adults. Res Quart Exer Sport 76:4:426-432.
 • George, J., Stone, J. & Burkett, L. 1997. Non-Exercise VO2max estimation for physically active college students. Med Sci Sports Exerc 43, 415-423.
 • Haskell WL, Lee I-M ym. Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007;116:1081-1093.
 • Jackson, Blair, Mahar, Ross, Stuteville (1990). Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Med Sci Sports Exerc 22,6,863-870.
 • Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018.
 • WHO. Interventions on diet and physical activity: what works: summary report. WHO Geneva 2009. ISBN 978 92 4 159824 8.
 • WHO. Global recommendations on physical activity and health. WHO Geneva 2010. ISBN 978 92 4 159 997 9

Henkinen hyvinvointi

 • Bolier L, Haverman M, Westerhof G, Riper H, Smit F, Bohlmeijer E. Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health 2013, 13:119 doi:10.1186/1471-2458-13-119.
 • Diener E, Biswas-Diener R. Happiness. Unlocking the mysteries of psychological Wealth. Blackwell, Oxford 2008.
 • Emmons R. Thanks! How the new science of gratitude can make you happier. Miffin, Houghton 2007.
 • Emmons R, McCullough M. Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. J Pers Soc Psychol 2003;84:377-89
 • King L. The health benefits of writing about life goals. Personality and Social Psychology Bulletin 2001;27:798-807.
 • Lyubomirsky S. The how of happiness. A scientific approach to getting the life you want. Penguin, New York 2007.
 • Mattila A ja Aarninsalo P. Onnentaidot. Kustannus Oy Duodecim 2018.
 • Otake K, Shimai S, Tanaka-Matsumi J, Fredrickson B. Happy people become happier through kindness: A counting kindnesses intervention. J Happiness Stud. 2006 September ; 7(3): 361-375.
 • Seligman M. Aito onnellisuus. Art House Oy 2008. Helsinki.
 • Seligman M, Steen T, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: empirical validation of interventions. The American psychologist. 2005;60:410-21.

Uni

 • Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 11.02.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 • Partinen M ja Huovinen M. Unikoulu aikuisille - Opi selättämään unettomuus. WSOY. Juva 2011.
 • Edinger JD, Carney CE. Overcoming insomnia: A Cognitive-Behavioral Therapy Approach Workbook. Oxford University Press 2008.

Alkoholin käytön hallinta

 • Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 21.08.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tupakoinnin vähentäminen

 • Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 19.06.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tietokoneavusteinen terveysvalmennus

 • Arem H, Irwin M. A review of web-based weight loss interventions in adults. Obesity reviews. Article first published online: 26 AUG 2010. DOI: 10.1111/j.1467-789X.2010.00787.x
 • Bennett G ja Glasgow R. The Delivery of Public Health Interventions via the Internet: Actualizing Their Potential. Annu. Rev. Public Health 2009. 30:273--92.
 • Bock BC, Graham AL, Whiteley JA, Stoddard JL. A review of web-assisted tobacco interventions (WATIs).J Med Internet Res. 2008 Nov 6;10(5):e39.
 • Mattila E. Design and evaluation of a mobile phone diary for personal health management. (väitösk.) VTT Publications 742. Edita Prima Oy. Helsinki 2010
 • Ritterband LM, Thorndike FP, ym. Efficacy of an Internet-Based Behavioral Intervention for Adults With Insomnia. Arch Gen Psychiatry 2009;66: 692-8.
 • Webb TL, Joseph J, Yardley L, Michie S. Using the Internet to Promote Health Behavior Change: A Systematic Review and Meta-analysis of the Impact of Theoretical Basis, Use of Behavior Change Techniques, and Mode of Delivery on Efficacy. J Med Internet Res 2010;12(1):e4

Muut

 • Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 27.10.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 • Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (julkaistu 10.09.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi